Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών γεωπληροφορικής για τη μελέτη της αστικοποίησης στην αρχαία Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του κ. Ν. Παπαδόπουλου, Εντεταλμένου Ερευνητή, με θέμα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑIΑ ΕΛΛΑΔΑ.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00, αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο.


Η διάλεξη εστιάζει στην μελέτη της αστικοποίησης στην Αρχαια Ελλάδα μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής δορυφορικών και επίγειων μεθόδων τηλεπισκόπισης και χωρικών αναλύσεων με συστήματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με στόχο την κατανόηση και ανακατασκευή της πολύπλοκης ιστορίας και ανάπτυξης των αρχαιοελληνικών αστικών κέντρων. Η προσέγγιση του προβλήματος θα γίνει μέσω ψηφιακών εφαρμογών για τον εντοπισμό προτύπων στο δομημένο αστικό περιβάλλον, την χαρτογράφηση επιφανειακών και υπεδάφειων αρχαιολογικών καταλοίπων μέσω μη καταστροφικών μεθόδων και την δημιουργία θεματικών χαρτών του αστικού περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί από τη μία η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων σε μία διεπιστημονική πλατφόρμα στο πλαίσιο της αρχαιολογικής πρακτικής στη Μεσόγειο και από την άλλη η ανάλυση και ερμηνεία νέων αρχαιολογικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, προσφέροντας μια εντελώς νέα προοπτική για την ελληνική αστικοποίηση, καθώς και να λειτουργήσουν ως πρότυπο για μελλοντικά αρχαιολογικά προγράμματα στην περιοχή της Μεσογείου.


Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AncientCity της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  • present190215 a
  • present190215 b
  • present190215 c

Posters:

Ανακοίνωση Διάλεξης

Στόχοι και Μεθοδολογία

Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Αεροφωτογράφιση

Αποτελέσματα Τηλεπισκόπησης, Ήλιδα

Αποτελέσματα Τηλεπισκόπησης, Μαντίνεια