Ανοικτή Παρουσίαση

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών γεωπληροφορικής για τη μελέτη της αστικοποίησης στην αρχαία Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του κ. Ν. Παπαδόπουλου, Εντεταλμένου Ερευνητή, με θέμα ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑIΑ ΕΛΛΑΔΑ.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00, αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο.

Περισσότερα